Mesafeli Satış Sözleşmesi

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

1.‘HİZMET ALAN’ ; (sözleşmede bundan sonra "HİZMET ALAN" olarak anılacaktır)

AD- SOYAD:

ADRES:

2.‘HİZMET VEREN’ ; (sözleşmede bundan sonra "HİZMET VEREN" olarak anılacaktır)

AD- SOYAD: Fenomio İnternet Reklamcılık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi

ADRES: Adalet Mah. Manas Blv. No: 47 B İç Kapı No: 2809 Bayraklı, İzmir

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle HİZMET ALAN, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN : Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK : Ticaret Bakanlığı’nı,

KANUN : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni

HİZMET : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

HİZMET VEREN : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye hizmet sunan veya hizmet sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

HİZMET ALAN : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE : HİZMET VEREN’ya ait internet sitesini,

TARAFLAR : HİZMET VEREN ve HİZMET ALAN’ıı,

SÖZLEŞME : HİZMET VEREN ve HİZMET ALAN arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL : Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

3.KONU

İşbu Sözleşme, HİZMET ALAN’ın, HİZMET VEREN’e ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4. HİZMET VEREN BİLGİLERİ

Ünvanı: Fenomio İnternet Reklamcılık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi

Adres: Adalet Mah. Manas Blv. No: 47 B İç Kapı No: 2809 Bayraklı, İzmir

E-posta: info@fenomio.com

5. HİZMET ALAN BİLGİLERİ

Ünvanı:

Adres:

Telefon:

Faks:

E-posta:

6. SÖZLEŞME KONUSU HİZMET/HİZMETLERİN BİLGİLERİ

6.1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, adedi) HİZMET VEREN’e ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. HİZMET VEREN tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

6.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

6.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

Ürün AçıklamasıAdetBirim FiyatıAra Toplam (KDV Dahil)
Toplam

Marka:

Fatura Adresi:

Sipariş Tarihi:

7. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan:

Adres:

Telefon:

Faks:

E-posta:

Fatura teslim: Fatura ödeme tamamlandıktan sonra Fenomio hesabınızda görüntülenebilecektir.

8. GENEL HÜKÜMLER

8.1. HİZMET ALAN, HİZMET VEREN’e ait internet sitesinde sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. HİZMET ALAN’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, HİZMET VEREN tarafından HİZMET ALAN' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen hizmete ait temel özellikleri, hizmetlerin fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.2. HİZMET VEREN, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3. HİZMET VEREN, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan HİZMET ALAN’ı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir hizmet tedarik edebilir.

8.4. HİZMET VEREN, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 14 günlük süre içinde toplam bedeli HİZMET ALAN’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.5. HİZMET ALAN, Sözleşme konusu hizmetin teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, HİZMET VEREN’nın sözleşme konusu hizmeti teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.6. HİZMET ALAN, Sözleşme konusu ürünün HİZMET ALAN veya HİZMET ALAN’ın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra HİZMET ALAN'a ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu hizmet bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından HİZMET VEREN'e ödenmemesi halinde, HİZMET ALAN Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde HİZMET VEREN’e iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.7. HİZMET VEREN, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu HİZMET ALAN'a bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. HİZMET ALAN da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini HİZMET VEREN’den talep etme hakkını haizdir. HİZMET ALAN tarafından siparişin iptal edilmesi halinde HİZMET ALAN’ın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı, siparişin HİZMET ALAN tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. HİZMET ALAN, HİZMET VEREN tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından HİZMET ALAN hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra HİZMET ALAN’ın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, HİZMET ALAN, olası gecikmeler için HİZMET VEREN’i sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.8. HİZMET VERENİN, HİZMET ALAN tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla HİZMET ALAN’a ulaşma hakkı bulunmaktadır. HİZMET ALAN, işbu sözleşmeyi kabul etmekle HİZMET VEREN’in kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

8.9. HİZMET ALAN ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün HİZMET ALAN’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, HİZMET VEREN, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini HİZMET ALAN’dan talep edebilir. HİZMET ALAN’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise HİZMET VEREN, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

8.10. HİZMET ALAN, HİZMET VEREN’e ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, HİZMET VEREN’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, HİZMET VEREN’in ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

8.11. HİZMET ALAN, HİZMET VEREN’e ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran HİZMET ALAN’ı bağlayacaktır.

8.12. HİZMET ALAN, HİZMET VEREN’e ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

8.13. HİZMET VEREN’e ait internet sitesinin üzerinden, HİZMET VEREN’in kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler HİZMET ALAN’a yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

8.14. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, HİZMET VEREN’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, HİZMET VEREN’in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

9. CAYMA HAKKI

9.1. HİZMET ALAN; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, HİZMET VEREN’e bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, HİZMET ALAN’ın onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar HİZMET VEREN’e aittir. HİZMET ALAN, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

10. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

HİZMET ALAN, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini HİZMET ALAN’dan talep edebilir ve her koşulda HİZMET ALAN’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, HİZMET ALAN, borcun gecikmeli ifasından dolayı HİZMET VEREN’in uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri 2.000,00 (ikibin) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,

b) Değeri 3.000,00(üçbin)TL’ nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,

c) Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2.000,00 (ikibin) TL ile 3.000,00(üçbin)TL’ arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

12. YÜRÜRLÜK

HİZMET ALAN, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. HİZMET VEREN, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede HİZMET ALAN tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

HİZMET VEREN: Fenomio İnternet Reklamcılık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi

HİZMET ALAN:

TARİH: